Richtlijnen samenvattingen

 

 

 

De VerkeersGedragDag wordt georganiseerd voor iedereen in het brede onderzoeksveld verkeersgedrag. Om de gelegenheid te geven om op deze dag te presenteren en om niet teveel tijd kwijt te zijn aan het schrijven van de samenvatting, stellen we een beperkt aantal eisen aan de samenvattingen. Hieronder zijn de richtlijnen weergegeven.

 

Richtlijnen

 

Voor De VerkeersGedragDag is een samenvatting voldoende. We vragen geen paper. We nodigen u uit, zo mogelijk samen met uw werk, opdrachtgever of partners waarmee een samenwerkt, een bijdrage te leveren over een onderwerp dat u het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Op basis van de samenvattingen stelt de organisatie een programma samen dat recht doet aan de ontwikkelingen in ons vakgebied in het afgelopen jaar. In het programma is ruimte voor een mix van zowel onderzoek als praktijk, met ruimte voor presentaties van 15 tot 20 minuten, snelle praatjes – pitch presentaties van zo’n 5 minuten, waarna we met elkaar in discussie gaan - en tijd om te netwerken. Samenvattingen hoeven niet per se aan te sluiten op het hoofdthema om geaccepteerd te worden, maar het is wel een pre. Alleen bijdragen die op tijd zijn ingediend en voldoen aan de richtlijnen worden geaccepteerd. Wij informeren u medio februari of uw bijdrage is geselecteerd voor het programma.

 

Samenvattingen dienen te bevatten:

  • Titel 

  • Auteurs + organisatie

  • Relatie van project tot verkeersgedrag en eventueel tot het thema

  • Aanleiding project en maatschappelijke relevantie

  • Doelstelling en vraagstelling

  • Methode van gegevensverzameling (indien van toepassing)

  • (voorlopig) resultaat

De samenvattingen konden tot en met donderdag 11 januari 2024 worden ingediend.