Instructie voor mondelinge presentaties en discussiesessies De VerkeersGedragDag

 

Mondelinge presentatie

  1. De VerkeersGedragDag is een Nederlandstalig evenement. U presenteert in het Nederlands en uw sheets zijn ook in het Nederlands.
  2. Het formaat van de sheets is 16:9.
  3. De lengte (of duur) van de presentatie is afhankelijk van de duur van de sessie, hierover wordt u door de sessieleider geïnformeerd. Respecteer uw publiek, de overige sprekers in uw sessie en de sessievoorzitter door u strikt aan deze tijd te houden. De sessievoorzitter grijpt in als de tijd om is.
  4. Test uw presentatie ruim voordat uw sessie start.
  5. Wilt u een filmpje met geluid tonen tijdens uw presentatie? Neem dan altijd voorafgaand aan De VerkeersGedragDag contact op met het Bestuur (via info@devgd.nl), zodat we kunnen testen of het geluid goed overkomt.
  6. U wordt benaderd door de sessieleider om nadere afspraken te maken, onder andere over de beschikbare tijd. 
  7. U wordt niet gevraagd om een geschreven versie (paper of artikel) van uw bijdrage. Enkel de samenvattingen worden op de website geplaatst.

 

 

Voor vragen kunt u terecht op onze FAQ of kunt u mailen naar info@devgd.nl.

 

 

Het VerkeersGedragDag-Bestuur:


Ilse Harms, RDW (voorzitter)

Matthijs Dicke, Goudappel (penningmeester)

Liselotte van den Berg, Ministerie I&W (secretaris)

Geertje Hegeman, Ministerie I&W (ledenadmin)

Martijn Dijkhof, Ministerie I&W (locatie)

Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen (website)

Adriaan Heino, Achmea (sprekers)

 

De VerkeersGedragDag-Programmacommissie:


Marjan Hagenzieker, TU Delft

Diana Vonk, TNO

Chantal Merkx, Rijkswaterstaat

Ragnhild Davidse, SWOV