De VerkeersGedragDag 2022

 

De editie 2022 gaat door en we zitten aan onze maximum deelnemers van 120! Helaas kunt u zich daarom niet meer aanmelden voor het congres. 

Op woensdag 6 april zijn we te gast bij de Politieacademie in Apeldoorn. De kosten bedragen 75 euro of 20 euro voor studenten.

Het thema voor de 13e VerkeersGedragDag is: "Innovatie in de stad"

De stad verandert snel en wordt steeds dynamischer. De auto is allang niet meer dominant en elke dag komen er steeds meer nieuwe vormen van mobiliteit bij. Mobiliteit in de stad wordt heterogener en er behoefte aan snelheid, gemak en flitsbezorging. Tegelijkertijd is groeit ook de behoefte aan rust, lagere snelheden en kwaliteit van de omgeving. Hoe moeten we omgaan met (deel)stepjes, (deel)bakfietsen, speed pedelecs, (deel)auto’s, elektrische auto’s, zelfrijdende shuttles en flitsbezorgers? Ze eisen allemaal hun plek op binnen de beperkte beschikbare ruimte. Zowel op de  weg als geparkeerd. Het begint te knellen en roept ook vragen op over gedrag. In hoeverre pas je de omgeving aan de veranderende weggebruiker aan? Of stimuleren we de weggebruiker zich anders te gedragen? Wat is jouw kijk op de toekomst van morgen?

De oproep voor samenvattingen is uitgestuurd, het indienen kon uiterlijk tot 21 januari en is inmiddels gesloten. 

Het programma is te vinden op het betreffende tabblad

 

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte (van de bewaar de datum, oproep voor samenvattingen, het programma en aanvullende informatie voor editie 2022)! Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.

 

  

 

Vriendelijke groeten, het bestuur van de VerkeersGedragDag:  

Ilse Harms, RDW (voorzitter)

Matthijs Dicke, Goudappel (penningmeester)

Liselotte van den Berg, Arcadis (secretaris) 

Geertje Hegeman, ministerie I&W (ledenadmin)

Martijn Dijkhof, gemeente Utrecht (website)

Jos Vrieling, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden (website)

Ilse Harms

Ilse Harms

Matthijs Dicke

Matthijs Dicke

Liselotte van den Berg

Liselotte van den Berg

Geertje Hegeman

Geertje Hegeman

Martijn Dijkhof

Martijn Dijkhof

Jos Vrieling

Jos Vrieling

 

 

En de programmacommissie van de VerkeersGedragDag:  

Marjan Hagenzieker, TU Delft

Diana Vonk Noordegraaf, TNO

Adriaan Heino, Interpolis

Chantal Merkx, Rijkswaterstaat 

Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen

Karel Brookhuis, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

Marjan Hagenzieker

Marjan Hagenzieker

Diana Vonk Noordegraaf

Diana Vonk Noordegraaf

Adriaan Heino

Adriaan Heino

Chantal Merkx

Chantal Merkx

Dick de Waard

Dick de Waard

Karel Brookhuis

Karel Brookhuis