Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over De VerkeersGedragDag.

 

Algemeen

 

Wie zit er in de organisatie?

De organisatie van De VerkeersGedragDag is verdeeld over het Bestuur en de Programmacommissie. Het Bestuur bestaat uit voorzitter drs. Ilse Harms (RDW), dr. Matthijs Dicke (Goudappel), dr. ir. Geertje Hegeman (Ministerie IenW), drs. Jos Vrieling (NHL Stenden Hogeschool), ir. Liselotte van den Berg (Arcadis) en ing. Martijn Dijkhof (Gemeente Utrecht). In de Programmacommissie zitten prof. dr. Karel Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Marjan Hagenzieker (TU Delft en TOI), dr. Diana Vonk Noordegraaf (TNO), dr. Adriaan Heino (Achmea), drs. Chantal Merkx (Rijkswaterstaat) en prof. dr. Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen).

 

Wanneer is de volgende VerkeersGedragDag?

De VerkeersGedragDag vindt ieder jaar plaats op de eerste woensdag van april en bestaat uit een dagvullend programma. De locatie kan wisselen per jaar. In 2022 wordt De VerkeersGedragDag gehouden bij de Politieacademie in Apeldoorn, op de gebruikelijke eerste woensdag van het jaar, en die valt in 2022 op 6 april.

 

Voor wie is De VerkeersGedragDag interessant?

Bent u geïnteresseerd in hoe en waarom weggebruikers zich op een bepaalde manier gedragen, hebt u interesse in de laatste ontwikkelingen in het vakgebied of wilt u uw netwerk bijhouden of uitbreiden, dan is deze dag interessant voor u. De VerkeersGedragDag brengt experts en geïnteresseerden op het gebied van verkeersgedrag samen. Deelnemers komen uit verschillende organisaties, zowel vanuit de overheid, de markt als vanuit de wetenschap. Onder de aanwezigen zijn verkeerspsychologen, gedragskundigen, verkeerskundigen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs.

 

Wat is het doel van De VerkeersGedragDag?

De VerkeersGedragDag is inmiddels een begrip en voorziet in een behoefte van ontmoeten en kennis uitwisselen. In Nederland brengt De VerkeersGedragDag verkeerspsychologen, gedragskundigen, verkeerskundigen en andere geïnteresseerden in verkeersgedrag bij elkaar om bij te praten en samen de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied door te nemen.

 

Wat is verkeersgedrag?

Verkeersgedrag gaat over hoe mensen zich gedragen tijdens hun deelname aan het verkeer. Het gaat zowel om de reactie op infrastructuur en ruimtelijke ordening als om de interactie met andere verkeersdeelnemers. Verkeersgedrag betreft dan ook alle verkeersdeelnemers, van voetganger en fietser tot automobilist en vrachtwagenchauffeur.

 

Contact

U kunt een bericht sturen naar info@devgd.nl. Mogelijk kan het enige tijd duren voordat u antwoord krijgt, aangezien de bestuursleden de werkzaamheden voor De VerkeersGedragDag uitvoeren naast hun eigen werk.

 

Mailinglist

Via deze link kunt u worden toegevoegd aan onze mailinglist, zodat u op de hoogte blijft van de bewaar de datum, de oproep voor samenvattingen, het programma en aanvullende informatie.  

  

Deelnamekosten

 

Wat zijn de kosten en voorwaarden voor deelname aan De VerkeersGedragDag?

 

De Stichting “De VerkeersGedragDag” kent een dagelijks bestuur en een programmacommissie. Het bestuur en de programmacommissie bestaan uit vrijwilligers. Daarmee houden we de kosten laag en blijft het laagdrempelige karakter waarmee De VerkeersGedragDag ooit begon behouden. We maken kosten voor zoals de website, banners, zaalhuur, lunch en huur audio/visuele middelen.

 

De kosten voor deelname aan De (fysieke) VerkeersGedragDag bedragen 75 euro per persoon per deelnemer. Voor studenten van MBO's, hogescholen en universiteiten (bachelor en master) hebben we een speciaal tarief van 25 euro, hierop is geen korting mogelijk. Wil je voor dit tarief in aanmerking komen, geef dan bij aanmelding bij “opmerkingen” aan dat je student bent. Daarbij is het tonen van een studentenkaart bij de aanvang van De VerkeersGedragDag wel noodzakelijk.

 

Na uw aanmelding ontvangt u of uw organisatie per e-mail uw factuur voor deelname in PDF. Contante betaling op de dag zelf is niet mogelijk.  

 

Niet aanwezig kunnen zijn

Ik heb mij aangemeld maar kan toch niet komen op De Verkeersgedrag. Kan ik mijn deelname annuleren?

Onverhoopt verhinderd? U kunt zich afmelden tot 7 dagen van te voren. Geef dit aub zo spoedig mogelijk door aan het Bestuur van De VerkeersGedragDag (via info@devgd.nl) zodat we nog iemand van de reservelijst kunnen toelaten. U bent dan geen kosten verschuldigd. Meldt u zich binnen 7 dagen vooraf aan De VerkeersGedragDag af of komt u niet opdagen dan bent u de deelnamekosten verschuldigd.

Dit in verband met de reservering van de catering en eventuele verzoeken van andere geïnteresseerden om ook deel te nemen aan De VerkeersGedragDag. De ervaring uit het verleden leert dat de animo voor de dag het aantal beschikbare plaatsen kan overstijgen en mensen op de wachtlijst moeten worden gezet. Daardoor is het mogelijk dat mensen geweigerd moeten worden. Als geste naar deze mensen zullen deelnemers die zonder afmelding afwezig zijn bij De VerkeersGedragDag op een zwarte lijst worden geplaatst, wat inhoudt dat hun het opvolgende jaar de toegang tot De VerkeersGedragDag wordt ontzegd.

Het is mogelijk om iemand anders op uw inschrijving deel te laten nemen. Neem daarvoor contact op met het bestuur. 

 

Ik heb een presentatie/pitch/poster maar kan toch niet komen. Wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met het Bestuur van De VerkeersGedragDag om hiervoor een oplossing te zoeken (via info@devgd.nl). Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw presentatie/ pitch/ poster te laten geven door een van de andere auteurs of door iemand die eveneens bij het project/ onderzoek betrokken was. Indien er geen geschikte presentatie/ pitch/ poster kan worden gegeven, dan vervalt deze uit het programma.

Zie ook de vraag “Ik heb mij aangemeld maar kan toch niet komen op De Verkeersgedrag. Kan ik mijn deelname annuleren?”.

 

Presentaties

Ik heb een filmpje met geluid. Kan ik dat tonen tijdens mijn presentatie?
Het is afhankelijk van de beschikbare techniek van de VGD-locatie of er een geluidsinstallatie aanwezig in alle of sommige zalen. Neem daarom altijd voorafgaand aan De VerkeersGedragDag contact op met het Bestuur (via info@devgd.nl), zodat gecheckt kan worden of dit aanwezig is in de zaal waar u presenteert. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om het filmpje en het geluid ruim voor de presentatie te testen op de beschikbare laptop. Doe dit uiterlijk aan het begin van de pauze voorafgaand aan uw sessie, maar liefst eerder. Laat het direct aan een van de Bestuursleden weten indien er problemen zijn. Vaak is er dan nog technische assistentie in te roepen.

Het Bestuur kan niet garanderen dat er tijdens de presentatie toegang is tot internet, dus zorg ervoor dat het ook werkt zonder internet.

 

Samenvattingen

Informatie, zie https://www.deverkeersgedragdag.nl/congres-22/richtlijnen-abstracts/