Thema 2022

Het thema voor de 13e VerkeersGedragDag is:

"Innovatie in de stad"

De stad verandert snel en wordt steeds dynamischer. De auto is allang niet meer dominant en elke dag komen er steeds meer nieuwe vormen van mobiliteit bij. Mobiliteit in de stad wordt heterogener en er behoefte aan snelheid, gemak en flitsbezorging. Tegelijkertijd is groeit ook de behoefte aan rust, lagere snelheden en kwaliteit van de omgeving. Hoe moeten we omgaan met (deel)stepjes, (deel)bakfietsen, speed pedelecs, (deel)auto’s, elektrische auto’s, zelfrijdende shuttles en flitsbezorgers? Ze eisen allemaal hun plek op binnen de beperkte beschikbare ruimte. Zowel op de  weg als geparkeerd. Het begint te knellen en roept ook vragen op over gedrag. In hoeverre pas je de omgeving aan de veranderende weggebruiker aan? Of stimuleren we de weggebruiker zich anders te gedragen? Wat is jouw kijk op de toekomst van morgen?