Richtlijnen abstracts en link voor indienen

 

 

 

De VerkeersGedragDag wordt georganiseerd voor iedereen in het brede onderzoeksveld verkeersgedrag. Om de gelegenheid te geven om op deze dag (een poster) te presenteren en om niet teveel tijd kwijt te zijn aan het schrijven van de abstract, stellen we een beperkt aantal eisen aan de abstract. Hieronder zijn de richtlijnen weergegeven.

 

Richtlijnen

 

Voor De VerkeersGedragDag is een abstract voldoende. We vragen geen paper. Stuur je abstract in via de website. De maximale lengte van de abstract is 300 woorden. Op basis van de abstracts stelt de organisatie een programma samen dat recht doet aan de ontwikkeling in ons vakgebied in het afgelopen jaar. Hierbij hebben abstracts die aansluiten bij het thema een pré. In het programma past zowel onderzoek als praktijk. Er is ruimte voor presentaties en pitches met posters.

 

Samenvattingen bevatten bij voorkeur:

  • Titel van de bijdrage

  • Auteurs + organisatie

  • Relatie van project tot verkeersgedrag en eventueel tot het thema

  • Aanleiding project en maatschappelijke relevantie

  • Doelstelling en vraagstelling

  • Methode van gegevensverzameling

  • (voorlopig) resultaat

 

De abstracts kunnen uiterlijk tot en met 8 februari hier worden ingediend: link